Tuesday, October 26, 2010

Tula patungkol sa mga mang-mang na nagahahanap ng katarungan

Luha ng Alitaptap”
by:Wilfredo J. Paladin Jr.

Isang liwanag sa gabing mapanglaw
Puno ng kalungkuta’t may sinisigaw
“Ako’y Alitaptap, sa hamog ay uhaw
Ikinulong ako’t ang may sala’y ikaw!”

Pinaglaruan, pinagsamantalahan!
Isinilo!ipiniit sa kawalan!
Ngayo’y sumisigaw ang puso kong balam;
Ako’y alitaptap!mangmang, walang alam!

Ako’y alitaptap kahit nabubuhay!
Ang puso ko ay tigang, laon ng patay,
Sa mga pasakit, hanggang ngayo’y taglay
Sa pagkakapiit sa Kristal na bahay

Sariling luha ba? Sa ami’y papatay?
Liwanag na taglay, pano mabubuhay?
Kahit anong pilit ng pagtutumughay!
Tigang na damdamin, kapalit ng buhay!

Nasaan na, ang luha ng alitaptap?
Pa’no kaming inagawan ng pangarap?
Nasaan na ang kalasag na hinarap?
Lilok sag into! Luha ng alitaptap!

No comments:

Post a Comment