Wednesday, October 27, 2010

Ang Katamaran ng mga Pilipino:tula mula sa sanaysay ni rizal

fredohpaladin: Ang Katamaran ng mga Pilipino: "Juan waiting for the guava to fall directly to his mouth. Ang Katamaran ng mga Pilipino Ako’y tumingala, at sa Diyos ay nagwika,Totoo b..."

No comments:

Post a Comment